• Banner 00
  • Banner 03
  • Banner 01

Verlenging twee tijdelijke fiscale maatregelen

Prinsjesdag

Op prinsjesdag is door de dimissionair minister van financiën De Jager kenbaar gemaakt dat twee fiscale steunmaatregelen worden verlengd met één jaar.

Verliesverrekening

De verliesverrekening van één jaar terugwenteling is verruimd naar verrekening met winsten over een periode van drie voorafgaande jaren. Als voor deze verruimde verliesverrekening (carry back) wordt gekozen moet men er mee instemmen dat de voorwaartse verliesverrekening van 9 jaar verkort wordt naar 6 jaar. Ons advies is om deze keuze niet zondermeer te maken, maar het eerst goed over de gevolgen in de toekomst te hebben.

Willekeurige afschrijvingen

Voor aangewezen investeringen in de jaren 2009 en 2010 is het toegestaan om deze versneld af te schrijven. Deze regeling gaat nu ook gelden voor investering in 2011. De Jager heeft onder andere de volgende randvoorwaarden gesteld:

  • Ingebruik name van investering voor respectievelijk 2012 en 2013
  • Uitgesloten investeringsgoederen:
  • Gebouwen
  • Motorrijwielen
  • Woonschepen

Ook hier geld weer het advies om eerst goed te beoordelen of er geen nadelen ontstaan.

Copyright © 2013 Aurora Accountants - Alle Rechten voorbehouden