• Banner 00
  • Banner 03
  • Banner 01

Renteloos lenen

Renteloos lenen kan in bepaalde situaties niet meer zonder fiscale gevolgen.

De wet Schenk- en Erfbelasting is per 1 januari 2010 in werking getreden. Met deze wet wordt een einde gemaakt aan het onbelaste voordeel uit renteloze, direct opeisbare leningen tussen natuurlijke personen.

Vanaf 2010 is er sprake van een schenking als er een rente van minder dan 6% is afgesproken. Leent een ouder bijvoorbeeld een bedrag van € 100.000 renteloos aan een kind, zal er vanaf 2010 jaarlijks € 6.000 (6%) als schenking in aanmerking worden genomen. Dit kan leiden tot heffing van schenkbelasting indien de schenkingsvrijstelling wordt overschreden.

Pas op dat de verandering geldt voor zowel bestaande als voor nieuwe leningen. Er is dus geen eerbiedige werking voor bestaande situaties. Heeft u een lening die aan de genoemde voorwaarden voldoet, dan dienen de voorwaarden van de lening aangepast te worden om te voorkomen dat er wellicht schenkbelasting betaald moet worden. In sommige gevallen kan het juist aantrekkelijk zijn een hoge rente te bedingen.

Copyright © 2013 Aurora Accountants - Alle Rechten voorbehouden