• Banner 00
 • Banner 03
 • Banner 01

BTW wijzigingen privé gebruik

Vanaf 1 juli 2011 is er een wijziging opgetreden in de wijze waarop in de aangifte omzetbelasting rekening gehouden moet worden voor privé gebruik van vervoermiddelen die aan bedrijfsvermogen is toegerekend. De wijzigingen zijn als volgt:

Privé gebruik moet berekend worden op werkelijk privé gebruik. Aan te tonen met een kilometeradministratie.

Of men kiest voor:

Forfaitaire correctie op grond van 2,7% van de cataloguswaarde (inclusief omzetbelasting en BPM).

Ten opzichte van voorgaande jaren komt er nu echt een splitsing tussen de inkomenstenbelasting en de omzetbelasting. Voor de omzetbelasting gelden de woon-werk kilometers als privé kilometers en voor de inkomstenbelasting als zakelijke kilometers. 

Wilt u meer weten over deze wijziging en de bijzonderheden in deze regeling, neem contact met ons op

Leges Nederlandse Identiteitskaart

Op 7 oktober 2010 heeft het Gerechtshof 's-Hertogenbosch in hoger beroep uitspraak gedaan over het betalen van leges voor Nederlandse Identiteitskaart (ID-Kaart). Er is bepaald dat de ID-kaart vooral gebruikt wordt als legitimatiebewijs en minder voor privé doeleinden zoals reizen.

Op grond van deze conclusie is het Gerechtshof van mening dat gemeentes geen Leges mogen heffen voor de ID-kaart. De kans is groot dat de betrokken gemeente de uitspraak zal gaan aanvechten.

TIP: Zorg dat u binnen zes weken na betaling van uw ID-kaart bezwaar maakt tegen het heffen van dergelijke leges. Op deze wijze kunt u uw rechte veilig stellen voor het geval de Hoge Raad der Nederlanden het Gerechtshof zal volgen. Als wij u hierbij moeten begeleiden neem dan contact met ons op.

Ondernemer van het jaar Oostbetuwe

Op 8 november 2010 is in Wijnfort te Lent voor het eerst door Netwerk Business Event de prijs voor Ondernemer van het Jaar uitgereikt. Onder leiding van Tineke Verburg werden de volgende winnaars bekend gemaakt in de volgende categorieën:

 • Jonge ondernemer/onderneming
 • Restaurant Kromhout te Andelst
 • MKB/Detailhandel
 • I&G Events
 • Industrie/Dienstverlening
 • Bordbusters
 • Rabo award MVO
 • Van Dalen B.V.

Wij feliciteren de winnaars met hun verkiezing en wensen hun een goed ondernemersjaar 2011 toe.

Europese Hof blokkeert verhuistruc werkgevers

Het Europese Hof van Justitie heeft donderdag 21 oktober 2010 een uitspraak gedaan in een zes jaar langlopend arbeidsconflict.

Casus

In de kwestie was door een werkgever het personeel in een zogenaamde personeels BV gestald. Vanuit die personeelsvennootschap werden de werknemers gedetacheerd naar diverse afdelingen. De personeelsleden werden consequent voor de zelfde werkzaamheden op een zelfde afdeling gedetacheerd.

Op enig moment werden de werkzaamheden uitbesteed aan een externe opdrachtgever. Die nam in feite de afdeling over waarin alleen de gedetacheerde uit de personeelsvennootschap werkzaam waren. Gevolg is dat de externe opdrachtgever nieuwe contracten aanbood tegen slechtere condities.

Uitspraak

Het Europese Hof van Justitie heeft nu geoordeeld dat personeel wat permanent gedetacheerd is bij een dochter/zusteronderneming ook bij die dochter/zusteronderneming hoort.

Gevolgen

Bij de overdracht van een onderneming moest altijd goed gekeken worden naar de arbeidsrechtelijke consequenties van personeel op de loonlijst. Door deze uitspraak zal nu ook goed opgelet moeten worden naar vast gedetacheerd personeel.

Presentratrice vraagt VAR-dga krijgt VAR-loon

Algemeen

Rechtbank Haarlem heeft op 28 oktober een uitspraak gedaan in fiscale beroepszaak.

Casus

In 2009 dient de presentatrice een aanvraag in voor een VAR in verband met presentatie en consultancywerkzaamheden. Zij verricht deze werkzaamheden als directeur-grootaandeelhouder via haar eigen B.V. De inspecteur geeft een VAR-loon af. Er volgt een gehoorgesprek. De inspecteur past de beschikking aan naar een VAR-dga voor enkel en alleen werkzaamheden met een incidenteel karakter. De werkzaamheden voor twee programma's die de presentatrice verricht voor omroep H worden door de inspecteur als privaatrechtelijke dienstbetrekking aangemerkt. Gevolg is dat de inkomsten uit die werkzaamheden getroffen worden door loonheffing en sociale lasten. Een procedure volgt waarbij de presentatrice uiteraard de stelling van de inspecteur tegen de werkzaamheden van omroep H betwist.

Uitspraak

De rechtbank geeft een bevestiging dat de presentatrice bij de omroep in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat. Als redenen geeft de rechtbank aan dat:

 • Presentatrice verplicht is persoonlijk de presentatiewerkzaamheden moet verrichten.
 • Tijdens de werkzaamheden er voortdurend gezagsverhouding bestaat tussen de omroep en de presentatrice.
 • De presentatrice moet zich aan de format houden.
 • De presentatrice heeft geen beslissingsbevoegdheid bij uitvoering en verdere invulling van de twee programma's.

Toelichting

Een dergelijke casus wordt altijd beoordeeld op drie peilers. Ten eerste is er een vergoeding voor de inspanningen. Ten tweede wordt er een inspanning verricht en is deze strikt persoonlijk. Ten derde is er een gezagsverhouding. Elke casus zal de eerste peiler volledig raken en de tweede peiler deels raken. De vraag die dan goed gesteld moet worden is of er persoonlijke inspanning verricht is en of er een gezagsverhouding aanwezig is. Ook hier blijkt deze laatste twee elementen het struikelblok te zijn. Afhankelijk van wat partijen in deze casus kunnen had deze situatie wellicht voorkomen kunnen worden.

Wilt u uw eigen casus een keer tegen het licht houden neem dan contact met ons op.

Copyright © 2013 Aurora Accountants - Alle Rechten voorbehouden