In de vrije beroepen kan niet zondermeer iedereen het beroep uitoefenen. Vaak is men verplicht aangesloten bij een beroepsvereniging en heeft men een gedegen opleiding moeten volgen. Daarnaast heeft de beroepsorganisatie het beroep en vaak ook de administratieve verplichtingen gereguleerd in statuten of reglementen, danwel heeft de overheid in wetgeving zelfs verplichtingen opgenomen. Aurora Accountants en Belastingadviseurs heeft kennis van de meeste vrije beroepen. Van onder andere de volgende vrije beroepsbeoefenaren heeft Aurora Accountants en Adviseurs een grote kennis en ervaring in huis:

 • Notariaat
 • Deurwaarder
 • Advocaat
 • Muzikant
 • Dirigent
 • Medische specialist
 • Mediator
 • Huisarts
 • Tandarts
 • Oogarts
 • Medische maatschappen
 • Praktijkmaatschappen