• Banner 00
  • Banner 03
  • Banner 01

Ons netwerk

Wetten en regelgeving veranderen continu. De markt waarin u onderneemt verandert ook constant. Daarbij moet u kunnen vertrouwen op een adviseur die deze veranderingen tijdig constateert. Zodat u tijdig en adequaat kunt reageren en bijsturen.

Aurora Accountants en Belastingadviseurs anticiperen constant op die veranderingen. Een goed netwerk van advocaten, notarisen, mediatiors en pensioenadviseurs is daarbij van doorslaggevend belang. Daarnaast hebben wij ook goede kontakten met accountants en belastingadviseurs in het buitenland (België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, USA en China)

Aurora Accountants en Belastingadviseurs is aangesloten bij:

  • Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, die de kwaliteit van de accountantsberoepsuitoefening bevordert en bewaakt.
  • Register Belastingadviseurs (RB), de beroepsvereniging van en vóór belastingadviseurs.

 

Copyright © 2013 Aurora Accountants - Alle Rechten voorbehouden