Tegenwoordig is voor de ondernemer het personeel het belangrijkste kapitaal en vaak ook onmisbaar.  Wij kunnen voor u de salarisverwerking voor onze rekening nemen. Daarnaast bieden wij ondersteuning aan op de volgende personele aangelegenheden:

  • Employee benefits (werknemersvoordelen)
  • Personeelsbeleid
  • Samenstellen en adviseren bij arbeidscontracten
  • Begeleiding bij personeelshandboeken en reglementen
  • Begeleiding bij conflicten
  • Verzorgen van ontslagprocedures
  • Ondersteuning bij ziekteverzuim
  • Ondersteuning bij beoordelings- en functioneringsgesprekken