U kunt Aurora Accountants inschakelen voor diversiteit aan accountancy en fiscale diensten.  Onze adviseurs hebben een goed gevoel voor de cijfers en voor ondernemerschap. Zowel tussentijdse overzichten, als de jaarrekening worden altijd goed samengesteld. Veel belangrijker is om deze informatie op een goede en duidelijke manier met u door te nemen en te interpreteren. Daarbij willen wij u bijstaan om knelpunten van uw onderneming te identificeren. Daar blijft het niet bij. Wij zullen dan in overleg met u ook zoeken naar de oplossingen van deze knelpunten. Zo zorgen wij samen met u als ondernemer dat uw bedrijfsvoering geoptimalisserd wordt.

U kunt op het gebied van accountancy bij ons terecht voor onder andere:

  • Samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen
  • Tusentijdse overzichten (financieel en non financieel)
  • Begrotingen
  • Opzetten van budgetterings- en kostprijssystemen
  • Advisering bij de financiële verslaglegging
  • Opzetten/beschrijven van de administratieve organisatie en interne controle
  • Investeringsbelissingen
  • Koop en verkoop van uw onderneming
  • Due dilligence onderzoek en rapportage
  • Waardebepaling van onderneming

Beoordelingsverklaring

Diverse branche's zijn verplicht om bij hun jaarrekening een beoordelingsverklaring door een accountant te laten afgeven. Daarbij moet men denken aan de reisbranche (ANVR/SGR-lid, IATA-member), deurwaarders of notariaat. De beoordelingsverklaring bij de jaarrekening geeft meer zekerheid van de juistheid en volledigheid van de informatie in de jaarrekening dan bij de samenstelverklaring.  

Wist u als ondernemer in de travel/reisbranche dat bij een risicodragende reisomzet van meer dan € 3.500.000 bij de jaarrekening geen beoordelingsverklaring meer mag worden afgegeven maar een accountantsverklaring verplicht is! Hieruit blijkt dat de branche-organisaties ook in deze tijd naar een zo hoogst mogelijke zekerheid streven.

Accountantsverklaring

Als uw organisatie een vrijwillige accountantscontrole wilt laten uitvoeren dan laten wij dit door een collegakantoor verzorgen. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken dat in de statuten van uw vennootschap ofvan de stichting is opgenomen dat u altijd een accountantscontrole moet laten uitvoeren ongeacht uw omvang, of op grond van subsidieverordeningen of brancheregelmenten zoals in de reisbranche bij een risicodragende reisomzet van meer dan € 3.500.000. De wettelijke accountantscontrole laat Aurora Accountants door een collega accountantskantoor met WTA-vergunning uitvoeren. 

Voor de uitvoering van de controle worden in de accountancy branche voorgeschreven standaarden gehanteerd. In Nederland zijn deze vastgelegd in de Nadere verordening Controle en Overige Standaarden (NV COS). Onze accountants hebben kennis van deze standaarden en zullen u  helder en duidelijik uitleggen waarom ons collegakantoor bepaalde werkzaamheden uitvoert. Daarbij zal in overleg met u ook kennis overgedragen worden op uw eigen organisatie, zodat u meer inzicht en controle heeft over uw eigen processen. Op deze wijze kunt u uw eigen beheersingsproces ook verder optimaliseren en de samenwerking met ons collegakantoor voor de controle zo efficient mogelijk kan plaats vinden.