• Banner 00
 • Banner 03
 • Banner 01

Accountancy

U kunt Aurora Accountants en Belastingadviseurs inschakelen voor diversiteit aan accountancy diensten.  Onze accountants hebben een goed gevoel voor de cijfers. Zowel tussentijdse overzichten als de jaarrekening worden altijd goed samengesteld. Veel belangrijker is om deze informatie op een goede en duidelijke manier met u door te nemen en te interpreteren. Daarbij willen wij u bijstaan om knelpunten van uw onderneming te identificeren. Daar blijft het niet bij. Wij zullen dan in overleg met u ook zoeken naar de oplossingen van deze knelpunten. Zo zorgen wij samen met u als ondernemer dat uw bedrijfsvoering geoptimalisserd wordt.

U kunt op het gebied van accountancy bij ons terecht voor onder andere:

 • Samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen
 • Tusentijdse overzichten (financieel en non financieel)
 • Begrotingen
 • Opzetten van budgetterings- en kostprijssystemen
 • Verzorgen van accountantsverklaringen
 • Advisering bij de financiële verslaglegging
 • Opzetten/beschrijven van de administratieve organisatie en interne controle
 • Investeringsbelissingen
 • Koop en verkoop van uw onderneming
 • Due dilligence onderzoek en rapportage
 • Waardebepaling van onderneming
 • Inbrengverklaringen

Beoordelingsverklaring

Diverse branche's zijn verplicht om bij hun jaarrekening een beoordelingsverklaring door een accountant te laten afgeven. Daarbij moet men denken aan de reisbranche (ANVR/SGR-lid, IATA-member), deurwaarders of notariaat. De beoordelingsverklaring bij de jaarrekening geeft een grotere zekerheid van de juistheid en volledigheid van de informatie in de jaarrekening dan bij de samenstelverklaring.  

Wist u als ondernemer in de travel/reisbranche dat bij een risicodragende reisomzet van meer dan € 3.500.000 bij de jaarrekening geen beoordelingsverklaring meer mag worden afgegeven maar een accountantsverklaring verplicht is! Hieruit blijkt dat de branche-organisaties ook in deze tijd naar een zo hoogst mogelijke zekerheid streven.

Controleverklaring

Als uw organisatie een vrijwillige accountantscontrole wilt laten uitvoeren kan dit door Aurora Accountants begeleid worden. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken dat in de statuten van uw vennootschap of stichting is opgenomen dat u altijd een accountantscontrole moet laten uitvoeren ongeacht uw omvang, of aan subsidieverordeningen of op grond van brancheregelmenten zoals in de reisbranche bij een risicodragende reisomzet van meer dan € 3.500.000. Ook de wettelijke accountantscontrole laat Aurora Accountants door een collega accountantskantoor met WTA-vergunning uitvoeren.

Wij begeleiden u in de voorbereiding tot en met het uitvoeren van de accountantscontrole door een collega accountantskantoor met WTA-vergunning. Door onze eigen ervaringen zullen wij de brug vormen tussen u en het controleteam. Daarbij brengen wij u ook de kennis bij van de voorgeschreven controlestandaarden (vastgelegd in NV COS). Daarbij zal in overleg met u ook kennis overgedragen worden op uw eigen organisatie zodat u meer inzicht en controle heeft over uw eigen processen. Op deze wijze kunt u uw eigen beheersingsproces ook verder optimaliseren.

Copyright © 2013 Aurora Accountants - Alle Rechten voorbehouden