In de accountancy en belastingadvisering begint alles met vertrouwen en wederzijds respect. Tussen onze medewerkers en onze klanten en ook andere belanghebbenden. Een groot deel van onze dienstverlening valt en staat ook met de wijze en niveau van communicatie. Onze beroepsreglementen schrijven een klachtenregeling voor, wij spreken liever over verbeterpunten.

Wij zijn dan ook van mening dat onze dienstverlening en communicatie van een hoog waardig niveau moet zijn. Om dit niveau te kunnen handhaven hebben wij u nodig. Ons vak bestaat voor een groot deel uit mensenwerk. Daarbij is het mogelijk dat wij niet aan uw verwachting voldoen. Als dit voorkomt laat het ons gelijk weten. Spreek ons persoonlijk aan op de door u geconstateerde verbeterpunten.

Mocht dit gesprek niet een verbetering in de dienstverlening en/of communicatie opleveren, dan kunt u via een formulier uw verbeterpunten nogmaals kenbaar maken. Dit formulier (op dit moment telefonisch op te vragen) kunt u naar ons postbus adres sturen tav afdeling klachten. Uw klacht/verbeterpunt wordt dan behandeld door onze waarnemer.

Hoe gaat het dan verder:

  • U krijgt een bevestiging van ontvangst
  • Het is mogelijk dat u gevraagd wordt om uw verbeteringen nader toe te lichten
  • U krijgt daarna de reactie op uw verbeterpunten. Daarin staat hoe wij tegen de verbeterpunten kijken en hoe wij daarmee om zullen gaan.

Het tijdspad wat wij hanteren is om binnen drie weken af te ronden. Als deze termijn niet gehaald wordt (denk aan raadplegen van een externe deskundige) dan krijgt u hiervan bericht. Uiteraard wordt daarin vermeld binnen welke periode en op welke wijze u bericht ontvangt.

Heeft u verbeterpunten in onze dienstverlening aarzel dan niet om die kenbaar te maken.