Wetten en regelgeving veranderen continu. De markt waarin u onderneemt verandert ook constant. Daarbij moet u kunnen vertrouwen op een adviseur die deze veranderingen tijdig constateert. Zodat u tijdig en adequaat kunt reageren en bijsturen.

Wij anticiperen constant op die veranderingen. Een goed netwerk van advocaten, notarisen, mediatiors en pensioenadviseurs is daarbij van doorslaggevend belang. Daarnaast hebben wij ook goede kontakten met accountants en belastingadviseurs in het buitenland (België, Duitsland, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, USA en China)

Aurora Accountants en Belastingadviseurs is aangesloten bij:

  • Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA), die de kwaliteit van de accountantsberoepsuitoefening bevordert en bewaakt.
  • Register Belastingadviseurs (RB), de beroepsvereniging van en vóór belastingadviseurs.
  • Duits Nederlandse Handeslkamer (DNHK), die stimuleert de handelsrelatie tussen Duitse en Nederlandse ondernemers.