Algemeen

Rechtbank Haarlem heeft op 28 oktober een uitspraak gedaan in fiscale beroepszaak.

Casus

In 2009 dient de presentatrice een aanvraag in voor een VAR in verband met presentatie en consultancywerkzaamheden. Zij verricht deze werkzaamheden als directeur-grootaandeelhouder via haar eigen B.V. De inspecteur geeft een VAR-loon af. Er volgt een gehoorgesprek. De inspecteur past de beschikking aan naar een VAR-dga voor enkel en alleen werkzaamheden met een incidenteel karakter. De werkzaamheden voor twee programma's die de presentatrice verricht voor omroep H worden door de inspecteur als privaatrechtelijke dienstbetrekking aangemerkt. Gevolg is dat de inkomsten uit die werkzaamheden getroffen worden door loonheffing en sociale lasten. Een procedure volgt waarbij de presentatrice uiteraard de stelling van de inspecteur tegen de werkzaamheden van omroep H betwist.

Uitspraak

De rechtbank geeft een bevestiging dat de presentatrice bij de omroep in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat. Als redenen geeft de rechtbank aan dat:

  • Presentatrice verplicht is persoonlijk de presentatiewerkzaamheden moet verrichten.
  • Tijdens de werkzaamheden er voortdurend gezagsverhouding bestaat tussen de omroep en de presentatrice.
  • De presentatrice moet zich aan de format houden.
  • De presentatrice heeft geen beslissingsbevoegdheid bij uitvoering en verdere invulling van de twee programma's.

Toelichting

Een dergelijke casus wordt altijd beoordeeld op drie peilers. Ten eerste is er een vergoeding voor de inspanningen. Ten tweede wordt er een inspanning verricht en is deze strikt persoonlijk. Ten derde is er een gezagsverhouding. Elke casus zal de eerste peiler volledig raken en de tweede peiler deels raken. De vraag die dan goed gesteld moet worden is of er persoonlijke inspanning verricht is en of er een gezagsverhouding aanwezig is. Ook hier blijkt deze laatste twee elementen het struikelblok te zijn. Afhankelijk van wat partijen in deze casus kunnen had deze situatie wellicht voorkomen kunnen worden.

Wilt u uw eigen casus een keer tegen het licht houden neem dan contact met ons op.