Op 7 oktober 2010 heeft het Gerechtshof 's-Hertogenbosch in hoger beroep uitspraak gedaan over het betalen van leges voor Nederlandse Identiteitskaart (ID-Kaart). Er is bepaald dat de ID-kaart vooral gebruikt wordt als legitimatiebewijs en minder voor privé doeleinden zoals reizen.

Op grond van deze conclusie is het Gerechtshof van mening dat gemeentes geen Leges mogen heffen voor de ID-kaart. De kans is groot dat de betrokken gemeente de uitspraak zal gaan aanvechten.

TIP: Zorg dat u binnen zes weken na betaling van uw ID-kaart bezwaar maakt tegen het heffen van dergelijke leges. Op deze wijze kunt u uw rechte veilig stellen voor het geval de Hoge Raad der Nederlanden het Gerechtshof zal volgen. Als wij u hierbij moeten begeleiden neem dan contact met ons op.