Het Europese Hof van Justitie heeft donderdag 21 oktober 2010 een uitspraak gedaan in een zes jaar langlopend arbeidsconflict.

Casus

In de kwestie was door een werkgever het personeel in een zogenaamde personeels BV gestald. Vanuit die personeelsvennootschap werden de werknemers gedetacheerd naar diverse afdelingen. De personeelsleden werden consequent voor de zelfde werkzaamheden op een zelfde afdeling gedetacheerd.

Op enig moment werden de werkzaamheden uitbesteed aan een externe opdrachtgever. Die nam in feite de afdeling over waarin alleen de gedetacheerde uit de personeelsvennootschap werkzaam waren. Gevolg is dat de externe opdrachtgever nieuwe contracten aanbood tegen slechtere condities.

Uitspraak

Het Europese Hof van Justitie heeft nu geoordeeld dat personeel wat permanent gedetacheerd is bij een dochter/zusteronderneming ook bij die dochter/zusteronderneming hoort.

Gevolgen

Bij de overdracht van een onderneming moest altijd goed gekeken worden naar de arbeidsrechtelijke consequenties van personeel op de loonlijst. Door deze uitspraak zal nu ook goed opgelet moeten worden naar vast gedetacheerd personeel.