Algemeen

494879 noteIn de huidige markt is het belangrijk om afspraken goed vast te leggen. In arbeidsrechtelijke verhoudingen is het belang om goed te weten wat schriftelijk moet worden vastgelegd. Afgelopen tijd is er een uitspraak van Kantongerecht Den Bosch gewezen in een rechtzaak over concurrentiebeding.

Situatie

Bij indiensttreding is naast de arbeidsovereenkomst (voor bepaalde tijd) ook een concurrentiebeding overeengekomen. De wet schrijft voor dat een dergelijk beding altijd schriftelijk moet worden overeengekomen. In de arbeidsovereenkomst stond dat deze overeenkomst stilzwijgend verlengd zou worden. Werkgever en werknemer handelen ook op basis van dit artikel en maken geen nadere schriftelijke bevestiging meer op. Werknemer neemt ontslag en gaat bij een concurrent werken. Werkgever vordert op grond van concurrentiebeding bij in diensttreding de schadevergoeding.

Conclusie/gevolg

In deze zaak bepaald de rechter dat de concurrentiebeding geen werking heeft omdat deze bij stilzwijgende verlenging niet meer schriftelijk is overeengekomen. Met als gevolg dat werkgever niet op grond van concurrentiebeding een vergoeding kan vorderen van de werknemer.

Let dus op bij bedingen die volgens de wet verplicht schriftelijk moeten zijn overeengekomen. Dergelijke bedingen moeten ook bij verlening van de basis overeenkomst altijd opnieuw worden afgesloten!